بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: سورتینگ و بسته بندی سرما سازان ایمن ایلیا
آدرس: فارس. جهرم. كيلومتر10 جاده قديم لار. بعداز اردوگاه
زمینه فعالیت: صنایع غذایی ، آشامیدنی ، دارویی و تبدیلی کشاورزی
تلفن تماس: 07154484380
مدیریت: ابوالقاسم شعيب پيشه جهرمي
اطلاعات بیشتر
نام واحد: فرين مركبات بهارچين
آدرس: فارس. جهرم. كيلومتر 4 جاده قير
زمینه فعالیت: صنایع غذایی ، آشامیدنی ، دارویی و تبدیلی کشاورزی
تلفن تماس: 07154270037
مدیریت: مسعود پذیرایی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: تعاوني فولاد آذين پارس جهرم
آدرس: فارس. جهرم. بلوار رهبري. جنب جايگاه CNG. جاده جامغان
زمینه فعالیت: صنایع فلزی
تلفن تماس: 07154375285
مدیریت: محمد غلامي
اطلاعات بیشتر