بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: سيمان داراب
آدرس: فارس. داراب. کیلومتر 35 جاده داراب - شیراز
زمینه فعالیت: صنایع غیر فلزی
تلفن تماس: 07191001335
مدیریت: حميدرضا متقاعدي
اطلاعات بیشتر