بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: توليدي نوشيدنيهاي سرد نوشا زاگرس (ویوانت)
آدرس: فارس. سپيدان. كيلومتر 22 جاده ياسوج. روبروي تنگ تيزاب
زمینه فعالیت: صنایع غذایی ، آشامیدنی ، دارویی و تبدیلی کشاورزی
تلفن تماس: 07136760326
مدیریت: حميدرضا قائدي
اطلاعات بیشتر
نام واحد: آبمعدنی شش پیر
آدرس: فارس. سپیدان. روستای برشنه. منطقه شش پیر
زمینه فعالیت:
تلفن تماس: 07136355694
مدیریت: بوشهری
اطلاعات بیشتر
نام واحد: نسترن کشکولی
آدرس: فارس. سپیدان. روستای برشنه
زمینه فعالیت: دستبافته های داری
تلفن تماس:
مدیریت: نسترن کشکولی
اطلاعات بیشتر