بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: صنعتي اميد شيراز سازان
آدرس: فارس. سروستان. كيلومتر 1 جاده به فسا. جنب جایگاه سوخت اقای حیدری
زمینه فعالیت: صنایع فلزی
تلفن تماس: 07137845914
مدیریت: رضا قاسميان
اطلاعات بیشتر
نام واحد: شرکت تعاونی زنان کارآفرین پیشتاز فرش دست بافت سوستان و حومه
آدرس: فارس. سروستان. روستای نظر آباد
زمینه فعالیت: فرش دستباف
تلفن تماس:
مدیریت: طاهره محیط
اطلاعات بیشتر