بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: نظيف گستران مارليك ديار فارس
آدرس: فارس. فسا. کیلومتر 7 محور فسا به شیراز. سمت راست
زمینه فعالیت: صنایع شیمیایی
تلفن تماس: 07158306031
مدیریت: مجتبی سهراب پور
اطلاعات بیشتر
نام واحد: شرکت بانو بافت ایلات پارس
آدرس: فسا-روستای فدشکویه
زمینه فعالیت: فرش دستباف
تلفن تماس:
مدیریت: علی اصغر مصطفوی
اطلاعات بیشتر