بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: شرکت تعاونی نخل و آفتاب قیروکارزین
آدرس: فارس. قیروکارزین. خ پاسداران. روبروی اداره دارایی
زمینه فعالیت: دستبافته های داری
تلفن تماس:
مدیریت: فاطمه سریرپور
اطلاعات بیشتر