بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: امید شهر سبز کازرون
آدرس: فارس. کازرون. بلوار ملت. نبش تالار افق طلایی
زمینه فعالیت:
تلفن تماس: 07142243897
مدیریت: ایزدی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: روزی پخش کوه زران جنوب
آدرس: فارس. کازرون. جاده بوشهر. مقابل بنه میرزا علی اکبر
زمینه فعالیت:
تلفن تماس: 07142243285
مدیریت: شفیعی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: بازرگانی سپهر بیشابور
آدرس: فارس. کازرون. بلوار ملت. نبش تالار افق طلایی
زمینه فعالیت:
تلفن تماس: 07142248678
مدیریت: بحرانی
اطلاعات بیشتر