بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگاد
آدرس: فارس. کوار. كيلومتر 68 جاده شيراز- جهرم. ناحیه صنعتی کوار
زمینه فعالیت: صنایع فلزی
تلفن تماس: 07137192000
مدیریت: هوشنگ صباغ انوری
اطلاعات بیشتر