بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: سيمان لارستان
آدرس: کیلومتر20 شمال لارستان منطقه دهکویه
زمینه فعالیت: صنایع غیر فلزی
تلفن تماس: 07152402765
مدیریت: کاوه شیرازی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: بسته بندی تخم مرغ بالیکا
آدرس: فارس. لارستان. صحرارود
زمینه فعالیت: بسته بندی تخم مرغ وابسته به مجموعه مرغ تخمگذار
تلفن تماس:
مدیریت: کامبیز قائدی
اطلاعات بیشتر