بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: پارس الكل
آدرس: فارس. اقلید. سه راه سورمق. كيلومتر 5 جاده اقليد
زمینه فعالیت: صنایع شیمیایی
تلفن تماس:
مدیریت: رحيم فتحي
اطلاعات بیشتر
نام واحد: تولیدی و صنعتی قند اقليد سرحد و چهار دانگه
آدرس: فارس. اقليد. بلوار کارگر. کارخانه قند اقلید
زمینه فعالیت: صنایع غذایی ، آشامیدنی ، دارویی و تبدیلی کشاورزی
تلفن تماس: 07144535012
مدیریت: محمد رضا مهدی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: شرکت تعاونی هنرمنان سریر نشان دژکرد
آدرس: فارس. اقلید. دژکرد. روستای جدول نو
زمینه فعالیت: دستبافته های داری
تلفن تماس:
مدیریت: مریم سریر پور
اطلاعات بیشتر