بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: شرکت تعاونی هنر ایل زاگرس نشین
آدرس: فارس. نورآباد. خومه زار. خ فرهنگیان
زمینه فعالیت: دستبافته های داری
تلفن تماس:
مدیریت: هومان گودرزی
اطلاعات بیشتر