بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: چینی قلعه بهمن شرقی نیریز
آدرس: کیلومتر 250 شرق شیراز.کیلومتر 45 شمال غرب نیریز
زمینه فعالیت: سنگ چینی
تلفن تماس: 07153871231 02144668245
مدیریت: سورنا کلاهدوزیان
اطلاعات بیشتر
نام واحد: سفال پخت نی ریز
آدرس: فارس. نی ریز. تل مهتابی. انتهای سیل بند. بعد از روستای ده فاضل
زمینه فعالیت: صنایع غیر فلزی
تلفن تماس: 07153838205
مدیریت: محمد جواد دلخوش
اطلاعات بیشتر
نام واحد: چینی تنگ حناشرقی نیریز
آدرس: کیلومتر 47 شمال نیریز
زمینه فعالیت: سنگ چینی
تلفن تماس: 07153871231 02144668245
مدیریت: سورنا کلاهدوزیان
اطلاعات بیشتر
نام واحد: سيمان سفيد ني ريز
آدرس: فارس. نی ریز. كيلومتر 24 جاده ني ريز - سيرجان
زمینه فعالیت: صنایع غیر فلزی
تلفن تماس: 071538300068
مدیریت: داوود اکبری شهرستانی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: چینی چاه سوارآغا جنوبی نیریز
آدرس: کیلومتر 75 شمال غرب نیریز
زمینه فعالیت: سنگ چینی
تلفن تماس: 07153886009
مدیریت: مختار پارساییان
اطلاعات بیشتر
نام واحد: سيمان خاكستري ني ريز
آدرس: فارس. نی ریز. کیلومتر 23 محور نی ریز. سیرجان
زمینه فعالیت: صنایع غیر فلزی
تلفن تماس: 071538369908
مدیریت: حبیب الله شریفی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: كارخانجات رينگ اسپرت نور ني ريز
آدرس: فارس. نی ریز. بعد از پلیس راه نی ریز- شیراز. شهرک صنعتی ده فاضل
زمینه فعالیت: صنایع ساخت ماشین آلات و تجهیزات
تلفن تماس: 07153835911
مدیریت: محمد حسین مربی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: گروه تولیدی دانا چرم
آدرس: فارس. نی ریز. روستای حیدر آباد. جنب مسجد
زمینه فعالیت: مصنوعات چرمی دست دوز
تلفن تماس:
مدیریت: عادل مرتضوی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: چاقوی نی ریز ، عطاپور
آدرس: فارس. نی ریز. خ ولیعصر. ک 11
زمینه فعالیت: چاقو سازی
تلفن تماس:
مدیریت: محمد جواد عطا پور
اطلاعات بیشتر
نام واحد: زهرا نظری
آدرس: فارس. نی ریز. خ سرداران. ک مدرسه مصطفی خمینی
زمینه فعالیت: دستبافته های داری
تلفن تماس:
مدیریت: زهرا نظری
اطلاعات بیشتر