بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: سپید مرغ احسان
آدرس: فارس.کوه چنار رشن آباد
زمینه فعالیت: کشتارگاه طیور
تلفن تماس:
مدیریت: محمد مظفریان
اطلاعات بیشتر