بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: مرمریت کوه سفید فنجان بوانات
آدرس: کیلومتر 181 شمال شرق شیراز. کیلومتر20 جنوب غرب سیمکان
زمینه فعالیت: سنگ مرمریت
تلفن تماس: 02188173122
مدیریت: مجتبی شاه وردی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: رویال مرمریت بوانات
آدرس: کیلومتر 10 روستای توجردی
زمینه فعالیت: سنگ مرمریت
تلفن تماس: 07136284030
مدیریت: عماد جاوید
اطلاعات بیشتر
نام واحد: لاتریت نیکلدار چاه غیب بوانات
آدرس: کیلومتر 180 شمال شرق شیراز
زمینه فعالیت: لاتریت نیکل دار
تلفن تماس: 02175473000
مدیریت: رضا قهرمانی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: مرمریت گشایش بوانات
آدرس: کیلومتر 7 شمال روستای چنار زاهدان
زمینه فعالیت: سنگ مرمریت
تلفن تماس: 02122380172
مدیریت: علی اکبر زارعی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: مجموعه هورنگ
آدرس: فارس. بوانات. مجموعه هورنگ
زمینه فعالیت: تولید فرش و رنگرزی گیاهی
تلفن تماس:
مدیریت: مجید اکبری
اطلاعات بیشتر