بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: مرمریت کوه سفید فنجان بوانات
آدرس: کیلومتر 181 شمال شرق شیراز. کیلومتر20 جنوب غرب سیمکان
زمینه فعالیت: سنگ مرمریت
تلفن تماس: 02188173122
مدیریت: مجتبی شاه وردی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: چینی قلعه بهمن شرقی نیریز
آدرس: کیلومتر 250 شرق شیراز.کیلومتر 45 شمال غرب نیریز
زمینه فعالیت: سنگ چینی
تلفن تماس: 07153871231 02144668245
مدیریت: سورنا کلاهدوزیان
اطلاعات بیشتر
نام واحد: آهک دشت آزادگان فیروزاباد
آدرس: کیلومتر 140جنوب شیراز
زمینه فعالیت: سنگ آهک
تلفن تماس: 02184400
مدیریت: حامد مرام
اطلاعات بیشتر
نام واحد: رویال مرمریت بوانات
آدرس: کیلومتر 10 روستای توجردی
زمینه فعالیت: سنگ مرمریت
تلفن تماس: 07136284030
مدیریت: عماد جاوید
اطلاعات بیشتر
نام واحد: چینی تنگ حناشرقی نیریز
آدرس: کیلومتر 47 شمال نیریز
زمینه فعالیت: سنگ چینی
تلفن تماس: 07153871231 02144668245
مدیریت: سورنا کلاهدوزیان
اطلاعات بیشتر
نام واحد: مرمریت مجتمع معادن دهبید
آدرس: کیلومتر 180 شمال شرق شیراز. کیلومتر 12 جنوب دهبید
زمینه فعالیت: سنگ مرمریت
تلفن تماس: 07144456152-6
مدیریت: امراله عباس پور
اطلاعات بیشتر
نام واحد: خاک نسوز استقلال آباده
آدرس: کیلومتر 10 شمال شرق آباده
زمینه فعالیت: خاک صنعتی و نسوز
تلفن تماس: 07144337997
مدیریت: محمد مهدی نیکو
اطلاعات بیشتر
نام واحد: سرب و روی کوه سرمه فیروز آباد
آدرس: کیلومتر 55 محور فیروزآباد- جم
زمینه فعالیت: سرب و روی
تلفن تماس: 07138724436
مدیریت: فرشید اسماعیلی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: آهک مارنی موک فیروزاباد
آدرس: کیلومتر 55 محور شیراز فیروز آباد
زمینه فعالیت: سنگ آهک
تلفن تماس: 071848113370
مدیریت: احمد شریفی خیرآبادی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: لاتریت نیکلدار چاه غیب بوانات
آدرس: کیلومتر 180 شمال شرق شیراز
زمینه فعالیت: لاتریت نیکل دار
تلفن تماس: 02175473000
مدیریت: رضا قهرمانی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: مرمریت گشایش بوانات
آدرس: کیلومتر 7 شمال روستای چنار زاهدان
زمینه فعالیت: سنگ مرمریت
تلفن تماس: 02122380172
مدیریت: علی اکبر زارعی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: مرمریت انگورک دهبید
آدرس: کیلومتر 175 شمال شیراز
زمینه فعالیت: سنگ مرمریت
تلفن تماس: 07144456152-6
مدیریت: امراله عباس پور
اطلاعات بیشتر
نام واحد: چینی چاه سوارآغا جنوبی نیریز
آدرس: کیلومتر 75 شمال غرب نیریز
زمینه فعالیت: سنگ چینی
تلفن تماس: 07153886009
مدیریت: مختار پارساییان
اطلاعات بیشتر
نام واحد: مرمریت سپید سنگ شیراز
آدرس: کیلومتر 67 محور شیراز. مرودشت
زمینه فعالیت: سنگ مرمریت
تلفن تماس: 07136360762
مدیریت: جواد رضائی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: آهک شمال شرقی شیراز -پل خان
آدرس: فارس. شیراز. کیلومتر 6 جاده درودزن
زمینه فعالیت: سنگ آهک
تلفن تماس: 07132330091-9