بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: شرکت تولیدى فرش قشقایى باف محمدى
آدرس: فارس. شیراز. شهرک صنعتی بزرگ. میدان ابتکار. بلوار ابتکار جنوبی. خ 207
زمینه فعالیت: فرش دستباف
تلفن تماس: 07137743052-3
مدیریت: چنگیز محمدی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: بازرگانی مفرحی
آدرس: فارس. شیراز. بازار وکیل جنوبی. بازار علاقه بندان فارس. شیراز. بازار وکیل جنوبی. بازار شمشیرگرها. سرای فیل
زمینه فعالیت: فرش دستباف
تلفن تماس: 07132240067 07132249359
مدیریت: غلامرضا مفرحی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: میراث داران صنایع دستی فارس (سلمان گورنگی)
آدرس: شیراز. باجگاه. خ نرگس. پ 163
زمینه فعالیت: فرش دستباف
تلفن تماس:
مدیریت: سلمان گورنگی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: گردآفرین قشقایی فارس
آدرس: فارس. فیروزآباد. روستای جایدشت. خ امام رضا. ک 10
زمینه فعالیت: فرش دستباف
تلفن تماس:
مدیریت: عشرت بهمن نژاد
اطلاعات بیشتر
نام واحد: شرکت عرش و نقشینه
آدرس: شیراز. شهرک صنعتی شیراز. فلکه چهارم. خ ابتکار جنوبی. خ 257
زمینه فعالیت: فرش دستباف
تلفن تماس:
مدیریت: مهدی جوانمردی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: شرکت تعاونی ظریف بافان ایل قشقایی
آدرس: فارس. فیروزآباد. روستای جایدشت. ک 3 پیامبر اعظم
زمینه فعالیت: فرش دستباف
تلفن تماس: 7138743182
مدیریت: مهربانو صیادی پور
اطلاعات بیشتر
نام واحد: ایل بافت فارس
آدرس: فارس. بیضا. شهرک صنعتی ملوسجان. قطعه 1. بلوک B
زمینه فعالیت: فرش دستباف
تلفن تماس: 7136773194
مدیریت: محمدکاظم خورشیدیان
اطلاعات بیشتر
نام واحد: شرکت تعاونی زنان کارآفرین پیشتاز فرش دست بافت سوستان و حومه
آدرس: فارس. سروستان. روستای نظر آباد
زمینه فعالیت: فرش دستباف
تلفن تماس:
مدیریت: طاهره محیط
اطلاعات بیشتر
نام واحد: شرکت تعاونی عشایری فرش دستباف ذوالانواری
آدرس: فارس. شیراز. شهرک صنعتی بزرگ. میدان ابتکار. بلوار ابتکار جنوبی. خ 207. پ 8 و 9
زمینه فعالیت: فرش دستباف
تلفن تماس: 7137742356
مدیریت: حميدرضا ذوالانواري
اطلاعات بیشتر
نام واحد: شرکت بانو بافت ایلات پارس
آدرس: فسا-روستای فدشکویه
زمینه فعالیت: فرش دستباف
تلفن تماس:
مدیریت: علی اصغر مصطفوی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: گالری موند (امین عسلی)
آدرس: فارس. فیروزآباد. روستای جایدشت. ک سیف علی نجفی. پ آخر
زمینه فعالیت: فرش دستباف
تلفن تماس:
مدیریت: امین عسلی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: شرکت تعاونی تولیدی نگارین نقش مرودشت
آدرس: فارس. مرودشت. خ 22 بهمن. چهارراه دوم شمالی. نبش ک 10
زمینه فعالیت: فرش دستباف
تلفن تماس: 7143330235
مدیریت: زهرا امیری
اطلاعات بیشتر