بانک جامع اطلاعات
توانمندی های صادراتی استان فارس

سامانه جامع اطلاعات تجاری استان فارس
نام واحد: فخری زارع پور
آدرس: فارس. شیراز. بلوار نصر. خ قناعت پیشه. ابتدای ک 2
زمینه فعالیت: خاتم کاری
تلفن تماس:
مدیریت: فخری زارع پور
اطلاعات بیشتر
نام واحد: فولادفر
آدرس: فارس. شیراز. صدرا. فاز 2. بلوار ارتش. خ عدالت
زمینه فعالیت: خاتم کاری
تلفن تماس:
مدیریت: مهدی فولادفر
اطلاعات بیشتر
نام واحد: گروه هنری آکاژو
آدرس: فارس. شیراز. رکن آباد. بلوار تلاش شرقی. ک 8
زمینه فعالیت: خراطی
تلفن تماس:
مدیریت: حجت سیفی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: صنایع دستی میلاد
آدرس: فارس. شیراز. چهارراه سینما سعدی. جنب بانک صادرات
زمینه فعالیت: خاتم کاری
تلفن تماس:
مدیریت: میلاد باهنر
اطلاعات بیشتر
نام واحد: گنجینه هنر خاتم سازان نصیر پور
آدرس: فارس. شیراز. بازار وکیل. سرای مشیر. بازار نو. حجره شماره 16 و 17
زمینه فعالیت: خاتم سازی
تلفن تماس:
مدیریت: اسماعیل نصیر پور
اطلاعات بیشتر
نام واحد: منبت سنتی هنر نگار
آدرس: فارس. شیراز. شهرک ولیعصر. بلوار فدک. نبش خ هرمزگان. پ 267
زمینه فعالیت: منبت
تلفن تماس:
مدیریت: عباس فریدونی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: خاتم سرو ناز شیراز
آدرس: فارس. شیراز. بازار وکیل. سرای مشیر. ط 2. حجره 40
زمینه فعالیت: خاتم کاری
تلفن تماس:
مدیریت: رضا زارع
اطلاعات بیشتر
نام واحد: گنجینه نفیس خاتم ایلیا
آدرس: فارس. شیراز. شهرک صنعتی بزرگ شیراز. بلوار نوآوران
زمینه فعالیت: خاتم کاری
تلفن تماس:
مدیریت: محمد حسین صلاح فرد
اطلاعات بیشتر
نام واحد: شرکت تعاونی مهر آریا آرمان شایسته
آدرس: فارس. شیراز. شهرک صنعتی بزرگ شیراز. بلوار نوآوران. خ 501
زمینه فعالیت: خاتم کاری
تلفن تماس:
مدیریت: حمید رضا حقیقی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: شرکت تعاونی هفت شمسه فارس
آدرس: فارس. شیراز. دروازه کازرون. محله سنگ سیاه. منزل سعادت
زمینه فعالیت: خاتم کاری
تلفن تماس:
مدیریت: مهدی سرکاری
اطلاعات بیشتر
نام واحد: پلاک 8
آدرس: فارس. شیراز. صدرا. بلوار دانش. بلوار ارم
زمینه فعالیت: سفال و سرامیک
تلفن تماس:
مدیریت: صالح دهقانی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: کارگاه خاتم سازی عبدالخالق گلریز و پسران
آدرس: فارس. شیراز. صدرا. خ البرز 2. خ فارابی 7
زمینه فعالیت: خاتم کاری
تلفن تماس:
مدیریت: آرش گلریز خاتمی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: کاشی هفت رنگ تعبدی
آدرس: فارس. شیراز. خ بلوار شهید بهشتی. روبروی بوستان خلدبرین. نبش ک 10. نگارخانه گل و مرغ
زمینه فعالیت: کاشی هفت رنگ
تلفن تماس:
مدیریت: علی تعبدی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: حسن شهبازی
آدرس: فارس. شیراز. بازار وکیل. خ مسجد وکیل. سرای گل
زمینه فعالیت: دستبافته های داری
تلفن تماس:
مدیریت: حسن شهبازی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: شرکت ایل بافت فارس
آدرس: فارس. شیراز. شهرک صنعتی ملوس جان. قطعه .1 بلوک B
زمینه فعالیت: دستبافته های داری
تلفن تماس:
مدیریت: محمد کاظم خورشیدیان
اطلاعات بیشتر
نام واحد: مجید حمیدی مهر
آدرس: فارس. شیراز. خ 9 دی. روبروی موزه هنرهای اسلامی. خانه هنر
زمینه فعالیت: قلمزنی
تلفن تماس:
مدیریت: مجید حمیدی مهر
اطلاعات بیشتر
نام واحد: هنرگاه
آدرس: فارس. شیراز. بازار وکیل. سرای مشیر. پ 9
زمینه فعالیت: خاتم کاری
تلفن تماس:
مدیریت: حمید اطمینانی قصرالدشتی
اطلاعات بیشتر
نام واحد: گروه هنری باران
آدرس: فارس. شیراز. شهرک گلستان. بلوار غدیر شمالی. خ گل ناز
زمینه فعالیت: سفال کتببه ای
تلفن تماس:
مدیریت: محمد حسن نیاکان
اطلاعات بیشتر
نام واحد: پارسه جم
آدرس: فارس. شیراز. دروازه کازرون. سنگ سیاه. خانه سعادت
زمینه فعالیت: تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
تلفن تماس:
مدیریت: امینه عباسیان
اطلاعات بیشتر
نام واحد: مهدی انتظام
آدرس: فارس. فیروزآباد. سه راه بروجردی. روبروی بانک تجارت
زمینه فعالیت: دستبافته های داری
تلفن تماس:
مدیریت: مهدی انتظام
اطلاعات بیشتر